Protocol Coronavirus
Protocol Coronavirus (COVID19) vanaf 11 mei 2020. Dit protocol kan bijgewerkt worden als er nieuwe richtlijnen zijn vanuit de rijksoverheid of CBR.

Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan. Belangrijke algemene maatregelen:

Heb je verkoudheidsklachten of koorts, blijf thuis.

Houd 1,5 meter afstand

Schud geen handen

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Regelmatig handen wassen

Voor iedere les moet de leerling zich de volgende 2 vragen stellen:

  1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
  2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Hieraan wordt je herinnerd in de leerlingenapp de avond voor de lesafspraak met de herinneringapp (vooral van toepassing bij auto, motor en trekkerleerlingen). Tevens wordt je hier aan herinnerd in de afspraakbevestigingsemail.

Kun je beide vragen met nee beantwoorden dan kan de rijles doorgaan.

Autorijles:

-Was je handen met zeep voor de rijles.

-In de auto zijn handgel en papieren zakdoekjes aanwezig.

-De rijksoverheid geeft het dringend advies een mondkapje te dragen in de lesauto. Neem zelf een mondkapje mee. In de lesauto is eventueel ook een mondkapje aanwezig.

-In de auto mogen maximaal 2 personen zitten; de leerling en de instructeur.

-Houd tijdens de leswissel minimaal 1,5 meter afstand van de uitstappende leerling en instructeur en wacht totdat de auto gelucht en gedesinfecteerd is.

– Praktijkexamen: Tijdens het examen maken jij en de examinator gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR; kijk op cbr.nl voor de coronamaatregelen bij het CBR onder Corona: Veiligheid bij examencentra CBR.